Sportbilsfonden

Sportbilsfonden Future Classics AB.

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta klassiska veteran och sportbilar med hög värdestegringspotential. Vi erbjuder privatpersoner och företag att vara med och investera i klassiska sportbilar, ett tillgångsslag som de senaste 10 åren ökat i värde med närmare 500 %